Ilkka Pihlava

Ilkka Pihlava

Ilmastonmuutoksen vaikutus sääolosuhteisiin

Ilmastonmuutoksen vaikutus sääolosuhteisiin

Ilmastonmuutoksella, joka johtuu ihmisen toimista, kuten fossiilisten polttoaineiden poltosta ja metsien hävittämisestä, on syvällisiä vaikutuksia planeettaamme. Yksi näkyvimmistä ja välittömimmistä seurauksista on muuttuvat säämallit maailmanlaajuisesti. Maapallon ilmaston kehittyessä äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheys ja voimakkuus lisääntyvät, mikä asettaa merkittäviä haasteita ekosysteemeille, yhteisöille…