Miksi tarvitset ilmastointikanavan?

Linnun kodin maantieteellisestä sijainnista huolimatta ilmastonmuutosta tapahtuu nyt, myös Suomessa, ja asialle on tehtävä kiireesti jotain. Ilmastonmuutos näkyy Suomessa “vain” lumettomissa talvissa, kasvi- ja eläinlajien muutoksissa sekä kummallisissa sääilmiöissä. Ilmastonmuutos vaikuttaa vain vähän suomalaiseen jokapäiväiseen elämään ja näyttää tapahtuvan enemmän muualla ja muille. Silti uutiset kaukaisesta ympäristötuhosta aiheuttavat ilmastonmuutoksen ahdistusta, jota on vaikea käsitellä.

Mediakuvauksen valossa elämä Suomessa jatkuu mukavasti hallinnassa entiseen tapaan. Valtion tasolla taloudesta huolehditaan ensisijaisesti ja takamaan ilmastopolitiikkaa tehdään kasvun ja kilpailukyvyn ehdoilla. Yksityishenkilöitä kannustetaan ylläpitämään tai pyrkimään keskiluokkaiseen elintasoon ja kulutukseen, kun taas toisaalta kuluttajien ympäristöystävällisiä pyrkimyksiä maailman pelastamiseksi edistetään ristiriitaisesti.

Yksilön vaikuttamismahdollisuudet Ilmastoystävällinen asuminen Suomessa on kuitenkin tällä hetkellä mahdotonta fossiilisen energian tuotantojärjestelmän ja energiansyövän asumisen vuoksi. Päättäjien tehtävänä on tehdä ilmastoystävällisestä elämästä mahdollista ja korjata maailman suurin yhtenäismarkkinoiden puute: se, että ilmastoa rasittavat asiat/tuotteet/palvelut eivät ole kalliimpia kuin ne, jotka rasittavat ilmastoa hieman. .

Vaihtoehtona hitaalle ja tehottomalle ilmastopolitiikalle Ilmastokanava selvitti yhteistyössä organisaatioiden ja liikekumppaneiden kanssa, voiko taide vaikuttaa ilmastonmuutoksen asenteiden ilmapiiriin. Ilmastokanavan taide yritti (ja yrittää edelleen) herättää ilmastopolitiikasta puuttuvan kiireen tunteen ja löytää ratkaisuja taiteen avulla.

Ilmastokanava avaa ilmastonmuutokselle ja taiteelle lisää tilaa sosiaalisessa mediassa tavoitteena kaikkien aktiivisuus ja ilmastonmuutoskeskustelu: taiteilijoiden, järjestöjen, päättäjien ja sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa taiteen inspiraationa.